Feladatkészítői-véleményezői pályázat

Pályázati felhívás a Kisalföldi Független Vizsgaközpontjának Feladatkészítő-véleményező névjegyzék kialakításához

Az átalakított szakképzési rendszer részeként 2021. nyarán megalakul Vizsgaközpontunk. Célunk, hogy mind az oktatás, mind a gazdasági szereplők részéről felmerülő igényekre az Ipar 4.0 által támasztott kihívásoknak megfelelően, gyorsan és rugalmasan reagálva, szakszerű vizsgaszervezéssel és lebonyolítással járuljunk hozzá, és minél több jelentkező számára tegyük lehetővé a szakmai végzettség megszerzését.

Jelen Pályázati felhívás célja, hogy tájékoztatást nyújtson a Feladatkészítő-véleményező névjegyzékbe történő pályázók részére, a pályázaton történő részvétel feltételeivel, a pályázat benyújtásának határidejével és módjával, illetve elbírásásával kapcsolatban.

A Vizsgaközpont akkreditációjához szükséges, hogy az általa vizsgáztatni kívánt szakmákban és szakképesítésekben rendelkezzen Feladatkészítő-véleményező névjegyzékkel.

A Vizsgaközpont önállóan csak az akkreditáció megszerzése után szervezhet vizsgákat és kérhet fel szakembereket Feladatkészítő-véleményező tevékenység ellátására.

A névjegyzék kialakítása után a vizsgaközpontunk képzéseket hirdet meg, melyek sikeres elvégzése feltétele a későbbi Feladatkészítő-véleményező felkérésnek és megbízásnak.

Vizsgaközpontunk a szakképzési törvényben meghatározott tevékenységéhez Feladatkészítő-véleményező névjegyzékbe az alábbi feladatokra keres szakértőket:

 • Szakmai vizsgák projektfeladatainak előkészítésére (KKK-nak megfelelően)
 • Képesítő vizsgák projektfeladatainak előkészítésére (PK-nak megfelelően)
 • Képesítő vizsgák írásbeli vizsgafeladatainak előkészítésére (PK-nak megfelelően)
 • Projektfeladatok véleményezésére Szakmai és Képesítő vizsgákhoz
 • Írásbeli feladatok véleményezésére Képesítő vizsgákhoz

A pályázaton történő részvétel feltételei a következőek:

Szakmai vizsgára projektfeladatot készítő szakértő, valamint Képesítő vizsgára írásbeli- vagy projektfeladatot készítő szakértő esetében:

 • Az adott szakterülethez kapcsolódó szakirányú felsőfokú végezettség vagy szakirányú középfokú végzettség mestervizsgával.
 • Legalább öt év oktatási és vizsgáztatási tapasztalat.
 • A felkérés időpontjában oktat, vagy szakmájában aktívan dolgozik.

Szakmai, illetve képesítő vizsgára projektfeladatot véleményező szakértő esetében:

 • Az adott szakterülethez kapcsolódó szakirányú felsőfokú végezettség, szakmai vizsgák esetén pedagógus-szakvizsga, képesítő vizsgák esetén pedagógiai/andragógiai végzettség, pedagógus-szakvizsga vagy felnőttképzési szakértői gyakorlat.
 • Vizsgafeladatok értékelése, elemzése, készítése terén szerzett gyakorlat.
 • Legalább öt év oktatási vagy vizsgáztatási gyakorlat, vagy projektmenedzsmentben szerzett gyakorlat.
 • A szakmai vizsgáztatás terén szerzett jártasság.

Képesítő vizsgára írásbeli feladatot véleményező szakértő esetén:

 • Az adott szakterülethez kapcsolódó szakirányú felsőfokú végezettség.
 • Vizsgafeladatok értékelése, elemzése, készítése terén szerzett gyakorlat.
 • Legalább öt év oktatási vagy vizsgáztatási gyakorlat, vagy projektmenedzsmentben szerzett gyakorlat.
 • A szakmai vizsgáztatás terén szerzett jártasság.
 • Felnőttoktatásban vagy felnőttképzésben szerzett gyakorlat.

A pályázati adatlap és a hozzá tartozó dokumentumok megfelelő kitöltéséhez az alábbiak szükségesek:

 • A pályázó teljeskörűen kitölti az adatbázisba való felvételhez szükséges pályázati adatlapot, hiánytalanul benyújtja a megadott dokumentumokat és elfogadja a szükséges nyilatkozatokat.
 • A szakmai önéletrajzban és pályázati adatlap megfelelő pontjában a pályázó térjen ki valamennyi korábbi munkatapasztalatára, a szakterületen eltöltött időkre is, különösen a pályázott képzési területre vonatkozó kompetencia alátámasztott és megfelelő igazolására. Kérjük, jelezze azt is, ha van online vizsgáztatási tapasztalata.
 • A pályázó valamennyi képzettségét igazoló dokumentumát benyújtja, tehát nem kizárólag a legmagasabb iskolai végzettség igazolását. Amennyiben több területen is rendelkezik szakmai ismerettel, úgy célszerű valamennyi diploma, oklevél, tanúsítvány, munkatapasztalat megadása és megküldése.

(Hiányos pályázati dokumentáció beérkezése esetén a vizsgaközpont emailben tájékoztatást küld a pályázatot benyújtó részére a hiányzó, pótolandó dokumentumok felsorolásával, és határidő közlésével egy alkalommal lehetőséget teremt annak utólagos megküldésére.)

A pályázat benyújtásának határideje és módja:

A pályázónak a felhívás mellékleteként megjelentetett pályázati adatlapot, illetve a pályázati adatlaphoz tartozó kötelező mellékleteket elektronikus úton kell benyújtani az alábbi e-mail címre:

palyazat@kisalfoldivizsgakozpont.hu

A pályázat benyújtása során a vizsgaközpont elfogadja az AVDH, azaz Azonosításra Visszavezetett Dokumentum Hitelesítés szolgáltatás elektronikus aláírási lehetőséget is a pályázó pályázati anyagainak aláírására, amennyiben a szolgáltatást ügyfélkapun keresztüli azonosítással veszi igénybe.

Az AVDH felhasználói tájékoztató itt megtekinthető: HITELESÍTÉS (magyarorszag.hu).

Jelen pályázati felhívás benyújtási határideje: folyamatosan

A benyújtott pályázatok elbírálása évente minimum két alkalommal, februárban és szeptemberben történik.

A benyújtott pályázati anyag elbírálásának eredményéről a jelentkezők a pályázati lapon megadott e-mail címre kapnak értesítést.

Pályázati adatlap letöltése FELADATKÉSZÍTŐ ÉS VÉLEMÉNYEZŐ részére>>>

Pártatlansági és összeférhetetlenségi nyilatkozat letöltése >>>