Vizsgahelyszín pályázat

Pályázati felhívás a Kisalföldi Független Vizsgaközpontja által szervezett és kihelyezett vizsgák lebonyolításához vizsgahelyszínt biztosító együttműködő partnerek részére

Az átalakított szakképzési rendszer részeként 2021. nyarán megalakul Vizsgaközpontunk. Célunk, hogy mind az oktatás, mind a gazdasági szereplők részéről felmerülő igényekre az Ipar 4.0 által támasztott kihívásoknak megfelelően, gyorsan és rugalmasan reagálva, szakszerű vizsgaszervezéssel és lebonyolítással járuljunk hozzá, és minél több jelentkező számára tegyük lehetővé a szakmai végzettség megszerzését.

Jelen Pályázati felhívás célja, hogy lehetőséget és információt nyújtson a kihelyezett vizsgák lebonyolításához vizsgahelyszínt biztosító együttműködő partnerek részére, a pályázaton történő részvétel feltételeivel és határidejével kapcsolatban.

A Vizsgaközpont a sikeres akkreditációt követően az alábbi Képzési területekhez tartozó szakmák és szakképesítések esetében kíván vizsgatevékenységet folytatni, melyekhez vizsgahelyszínt biztosító együttműködő partnereket keres.

KEOR szám Területek
0712 Környezetvédelmi technológiák
0721 Élelmiszergyártás
0810 Mezőgazdaság, tovább nem bontható
0811 Növénytermesztés és állattenyésztés
0812 Kertészet
0819 Mezőgazdaság
0821 Erdőgazdálkodás
0214 Kézművesség
0532 Földtani tudományok
1021 Kommunális és közegészségügyi szolgáltatások

A leendő együttműködő partner a Képzési és Kimeneti Követelményekben, illetve a Programkövetelményekben meghatározott előírásokkal összhangban a Vizsgaközpont szabályzataiban meghatározott módon helyszínt, eszközöket, a vizsgákhoz szükséges anyagokat és segítő munkatársakat biztosít a vizsgaközpont tevékenységi területén megadott szakmai vagy képesítő vizsgákhoz.

Az együttműködő partner vállalja és bizonyítékokkal alátámasztja, hogy a megjelölt szakmai és képesítő vizsgák tekintetében rendelkezik a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (Szkt.) és a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020 (II. 7.) Korm. rendelet (Szkr.) előírásai alapján a vonatkozó Képzési és Kimeneti Követelményekben (KKK) és Programkövetelményekben (PK) rögzített tárgyi és személyi feltételekkel, a vizsgák lebonyolításához és dokumentálásához szükséges berendezésekkel és feltételekkel, valamint a vonatkozó tanúsítási rendszerkövetelményben meghatározott különleges feltételekkel és ezen feltételeket folyamatosan biztosítja. A feltételek meglétét és megfelelőségét Vizsgaközpont a megállapodás előtt, illetve alatt bármikor jogosult ellenőrizni.

A pályázaton történő részvétel feltételei a következőek:

  • Együttműködési megállapodás kitöltése és megküldése

A pályázat benyújtásának határideje és módja:

A pályázónak a felhívás mellékleteként megadott Együttműködési megállapodást postai / elektronikus úton kell benyújtania:

Pályázatát az alábbi címre szíveskedjen elküldeni:

Kisalföldi Független Vizsgaközpont
9400 Sopron, Bánfalvi út 48-50.

Honlap: https://kisalfoldivizsgakozpont.hu/
Telefon: 99/xxx-xxx

az alábbi e-mail címre:

palyazat@kisalfoldivizsgakozpont.hu

Jelen pályázati felhívás benyújtási határideje: folyamatosan

A benyújtott pályázatok elbírálása évente minimum két alkalommal, februárban és szeptemberben történik.

Vizsgahelyszín együttműködési megállapodás letöltése >>>